จินตนาการถึงโลกที่ปราศจาก
โรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง

เราเชื่อในความเป็นไปได้ของโลกที่จะลดอัตราการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดให้เป็นศูนย์
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Omron จะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันโครงการ Gen0 ให้กับคนรุ่นต่อๆ ไปโดยไม่เน้นถึงช่วงอายุ
แต่ด้วยความต้องการที่จะใช้ชีวิตให้ยาวนานขึ้นกับคนที่สำคัญหรือคนที่รัก กับโครงการ Gen0 ในอนาคต

เคล็ดลับห่างไกลโรค

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยความเคยชินได้ภายใน 3 สัปดาห์ โดยการปรับเปลี่ยนกิจวัตรประจำวันของคุณเล็กน้อ
เพียงเท่านี้คุณก็จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้แล้ว

สังเกตุ

ความเปลี่ยนแปลงของความ ดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอ และตรวจความถูกต้องในการ วัดความดันโลหิตทุกครั้ง เพื่อช่วยในการติดตามอาการ

ออกกำลังกาย

โดยการเดิน ปั่นจักรยาน ว่ายน้ำ โดยการเลือกการ ออกกำลังกายที่ชอบ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

รับประทาน

ไขมันต่ำ โซเดียมต่ำ และการควบคุมอาหาร ช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้น

ลด ละ เลิก

การสูบบุหรี่ และ การดื่มสุรา เพราะจะมีผลกระทบต่อ ตับและปอด

การทำสมาธิ

ความเครียดส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพของคุณ มากกว่าที่คุณคิด ดังนั้นควรกำจัดออกไป

ติดตามหัวใจของคุณ


โรคหัวใจและหลอดเลือดกำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะดูแลหัวใจของเราเพื่อให้แน่ใจว่า
หัวใจทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปได้ในอีกหลายปีข้างหน้า การติดตามตรวจสุขภาพหัวใจของคุณมีความจำเป็น
เนื่องจากคุณสามารถจะจัดการได้เร็วหากพบสิ่งผิดปกติ ดังนั้น การตรวจสุขภาพหัวใจอย่างต่อเนื่องควรทำเป็นประจำ
การทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของหัวใจของเราและสิ่งที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
สามารถช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในอนาคต
บล็อกของออมรอน ชื่อ “My Health” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สามารถแนะนำให้คุณมีสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้น


ติดตามหัวใจของคุณ
โรคหัวใจและหลอดเลือดกำลังเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะดูแลหัวใจของเราเพื่อให้แน่ใจว่า
หัวใจทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบต่อไปได้ในอีกหลายปีข้างหน้า การติดตามตรวจสุขภาพหัวใจของคุณมีความจำเป็น
เนื่องจากคุณสามารถจะจัดการได้เร็วหากพบสิ่งผิดปกติ ดังนั้น การตรวจสุขภาพหัวใจอย่างต่อเนื่องควรทำเป็นประจำ
การทำความเข้าใจถึงวิธีการทำงานของหัวใจของเราและสิ่งที่จำเป็นในการรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
สามารถช่วยป้องกันการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับหัวใจในอนาคต
บล็อกของออมรอน ชื่อ “My Health” มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สามารถแนะนำให้คุณมีสุขภาพหัวใจที่ดีขึ้น

สำคัญกับคุณสำคัญกับเรา.