การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
Healthcare Asia Pacific
ทั้งหมดเพื่อการดูแลสุขภาพ
หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ออมรอน เอเชีย แปซิฟิค จำกัด  และบริษัทที่เกี่ยวข้อง(ที่ได้แจ้งรายละเอียดต่อไปด้านล่างนี้)ภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (แต่ไม่รวมภูมิภาคเอเชียตะวันออก)(“เรา” หรือ “OMRON”) มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล           

นโยยบายความเป็นส่วนตัว OMRON (“นโยบาย”) (ร่วมกับข้อกำหนดการใช้งาน และเอกสารอื่นๆที่อ้างถึงในนโยบายนี้) จะถูกนำไปใช้ในการรวบรวม การประมวลผล การเปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัท OMRON

โดยการระบุการยอมรับนโยบายของคุณ (ไม่ว่าจะโดยการคลิกที่ปุ่ม “ฉันยอมรับ” หรือปุ่มอื่นใด) การเข้าถึงส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ ที่ OMRON เป็นเจ้าของ หรือควบคุม (“เว็บไซต์”) การเข้าถึงโซเชียลมีเดียใดๆ ที่เป็นเจ้าของ ได้รับการจัดการหรือควบคุมโดย OMRON (“ไซต์โซเชียลมีเดีย”) หรือการโต้ตอบกับ OMRON ทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ คุณยอมรับและยินยอมในนโยบายนี้

คำจำกัดความ

ในนโยบาย มีคำจำกัดความดังต่อไปนี้:

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุได้ (ก)  หรือ (b) จากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นๆ ที่เรามีแนวโน้มที่จะเข้าถึงได้

“ข้อมูลที่ละเอียดอ่อน” หมายถึงข้อมูลหรือความคิดเห็น (ซึ่งอาจเป็นข้อมูลส่วนบุคคลด้วย) เกี่ยวกับบุคคล (ก) แหล่งกำเนิดทางเชื้อชาติ (b) ความคิดเห็นทางการเมือง (c) สมาชิกของสมาคมการเมือง; (d) ความเชื่อทางศาสนาหรือความร่วมมือ; (จ) ความเชื่อทางปรัชญา; (f) สมาชิกของสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมการค้า (ช) สมาชิกของสหภาพแรงงาน (ซ) รสนิยมทางเพศหรือการปฏิบัติ; (i) ประวัติอาชญากรรม; (j) ข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับบุคคล; (k) ข้อมูลทางพันธุกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่ไม่ใช่ข้อมูลด้านสุขภาพ (l) ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ที่จะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบไบโอเมตริกซ์อัตโนมัติหรือการระบุไบโอเมตริกซ์ หรือ (m) ข้อมูลทางการเงินหรือการธนาคาร หรือ (mn) เทมเพลตชีวมิติ

“บริษัทที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ในส่วนที่เกี่ยวกับนิติบุคคลใดๆ หน่วยงานอื่นใด ที่ควบคุมโดยตรงหรือโดยอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงหรือร่วมกับนิติบุคคลดังกล่าว สำหรับวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ กิจการจะควบคุมหน่วยงานอื่นหากนิติบุคคลนั้นมีอำนาจสั่งการโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือทำให้เกิดทิศทางของการจัดการและนโยบายของหน่วยงานที่ถูกควบคุม ไม่ว่าจะผ่านการเป็นเจ้าของหลักทรัพย์โดยสัญญาหรืออย่างอื่น .

การใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อตกลงมีดังนี้:

(ก) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Omron หรือบุคคลที่สาม ต้องได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง และบทบัญยัติดังกล่าวต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

(b) คุณหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(c) คุณหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ได้ยินยอมให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและได้รับอนุญาติทางกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(1) ข้อตกลงมีดังนี้:

(ก) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ Omron หรือบุคคลที่สาม ต้องได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้อง และบทบัญยัติดังกล่าวต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ

(b) คุณหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ได้รับแจ้งถึงวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(c) คุณหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ ได้ยินยอมให้มีการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวและได้รับอนุญาติทางกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

การใช้ข้อมูลหรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(2) OMRON อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังต่อไปนี้ :

(ก) ชื่อ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ อีเมลล์ หมายเลขโทรศัพท์ สัญชาติ เพศ วันเกิด สถานภาพ พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาพถ่าย ข้อมูลภาพและเสียงอื่นๆ ข้อมูลการจ้างงาน และข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลบัญชีธนาคาร

(b) รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซต์หรือทรัพยากรที่คุณเข้าถึง รวมถึงวันที่ ข้อมูลและเวลา และการโต้ตอบกับเว็บไซต์

(c) ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงที่อยู่ IP ระบบปฏิบัติการและประเภทเบราว์เซอร์ของคุณ

(3) ออมรอนอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวจากแหล่งที่มาที่หลากหลาย ซึ่งไม่จำกัดข้อมูลดังต่อไปนี้:

(ก) OMRON อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล 

(b) รวมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้แก่ OMRON ซึ่งไม่รวมถึงข้อมูลดังต่อไปนี้ :

(i) เมื่อคุณทำการนัดหมาย สอบถาม หรือรายงานปัญหาหรือปัญหาต่อออมรอน

(ii) เมื่อคุณเข้าร่วมที่บริษัทออมรอน และลงทะเบียนในสมุดบันทึกผู้เยี่ยมชม

(iii) เมื่อคุณเข้าร่วมการประชุม แคมเปญ สัมมนา การแข่งขัน โปรโมชั่น ที่ได้รับการสนับสนุน หรือจัดการโดย OMRON ;

(iv) เมื่อคุณซื้อหรือสมัครสมาชิกผลิตภัณฑ์หรือบริการของ OMRON;

(v) เมื่อคุณโพสต์เนื้อหาบนเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์โซเชียลมีเดียของ OMRON

(vi) เมื่อคุณสร้างบัญชี ลงทะเบียนการรับประกัน หรือนัดหมายเกี่ยวกับบริการบนหรือผ่านทางเว็บไซต์
(vii) เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการฝึกอบรมหรือการสัมมนาของ OMRON;

(viii) เมื่อคุณลงทะเบียนเป็นสมาชิกและรับจดหมายข่าวสารของ OMRON; หรือ

(ix) เมื่อคุณโต้ตอบกับพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าของ OMRON เช่น เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตัวแทนและตัวแทนการตลาดและการขายของเรา

(4) คุณไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่OMRON อย่างไรก็ตาม เราอาจไม่สามารถดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่คุณ และ/หรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในข้อ 2(5) ด้านล่างได้ หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่เรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

(5) OMRON อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

(ก) เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา การส่งมอบตัวอย่าง ของพรีเมียม ผลิตภัณฑ์และบริการ

(b) เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ

(c) เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

(ง) เพื่อตอบกลับ จัดการ และดำเนินการเกี่ยวกับข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ การสมัคร คำแนะนำ ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นของคุณ

(จ) เพื่อประมวลผลการชำระเงินหรือธุรกรรมเครดิต

(f) เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาจากเว็บไซต์ได้รับการนำเสนอในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ เช่น การพัฒนา ปรับแต่ง และให้บริการโฆษณาและประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจของคุณ

(g) เพื่อดำเนินการวิเคราะห์

(h) เพื่อให้ข้อมูลการตลาด การส่งเสริมการขาย หรือการโฆษณาแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแจ้งให้คุณทราบถึงกิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการขายของเรา จดหมายข่าว อีเมล และข้อความตัวอักษร และดำเนินการสำรวจผลิตภัณฑ์ และคัดเลือกผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คุณเข้าร่วมหรือลงทะเบียนในคุณสมบัติเชิงโต้ตอบ การประกวด โปรแกรมหรือข้อเสนอ

(i) เพื่อการบริการรีมาร์เก็ตติ้ง รวมถึง 'การจับคู่ข้อมูลลูกค้า' ของ Google และ 'กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง' ของ Facebook เพื่อแสดงโฆษณา

(j) เพื่อดำเนินการวิจัย วางแผน และวิเคราะห์ทางสถิติ

(ฎ) เพื่อดำเนินการบัญชี การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามและวัตถุประสงค์ในการเก็บรักษาข้อมูล

(ฏ) เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ

(m) วัตถุประสงค์อื่นๆที่คุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้

(n) เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท ภาระผูกพันด้านกฎระเบียบ และกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือเพื่อช่วยในการบังคับใช้กฎหมายและการสอบสวนที่ดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลใดๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

(6) OMRON อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายใน OMRON (ตามที่กำหนดไว้ข้างต้น) หรือให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ ภายนอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบาย

(7) OMRON อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในนโยบาย:
(ก) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ตัวแทน และองค์กรอื่น ๆ ของเรา มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ใด ๆ ที่กำหนดไว้ในหัวข้อ 2(5) ด้านบน

(b) ผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ตัวแทน และองค์กรอื่น ๆ ของเรา มีส่วนร่วมในการทำหน้าที่ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน กฏหมาย การดำเนินงาน และการขนส่ง บริการที่ไม่จำกัดเฉพาะการปฏิบัติตามคำขอของผลิตภัณฑ์และบริการ และ บริการลูกค้า การสร้างเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน การประมวลผลข้อมูล บริการชำระเงิน

(c) พันธมิตรทางธุรกิจและผู้ร่วมงานของเรา ไม่จำกัดเพียงพันธมิตรทางการค้า สถาบันฝึกอบรม ศูนย์ หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานรับรองคุณภาพใดๆ ของเรา

(ง) ที่ปรึกษาภายนอกและที่ปรึกษามืออาชีพของเรา

(จ) ฝ่ายอื่นใดที่ OMRON เห็นว่าจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ตามรายละเอียดข้างต้น

(8) OMRON อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สามต่อไปนี้ในกรณีต่อไปนี้:

(ก) ในกรณีที่เราขาย ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินใดๆ ในกรณีนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ที่มีแนวโน้มจะเป็นผู้ขายหรือผู้ซื้อธุรกิจหรือทรัพย์สินดังกล่าว

(b) ในกรณีที่ OMRON หรือทรัพย์สินทั้งหมดของ OMRON ถูกซื้อโดยบุคคลภายนอก ซึ่งในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับลูกค้าของ OMRON ถือครองจะเป็นหนึ่งในทรัพย์สินที่โอน

(c) เพื่อปกป้องและปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ OMRON (รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา) และดำเนินการตรวจสอบการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ และเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและช่องโหว่ทางเทคนิคหรือความปลอดภัยใดๆ

(d) ในกรณีที่ OMRON มีหน้าที่เปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันทางกฎหมายหรือปฏิบัติตามคำขอที่บังคับใช้จากหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะภายในหรือนอกสิงคโปร์

คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณจากผู้ใช้รายอื่น คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่ส่งพร้อมกับหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ และจัดเก็บโดยเว็บเบราว์เซอร์ของคุณบนฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของคุณ หากคุกกี้ถูกจัดเก็บไว้ ข้อมูลที่อยู่ในนั้นจะถูกส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเราในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งต่อไปของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ และยังช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ได้ เราใช้คุกกี้ที่หลากหลาย: (a) คุกกี้ที่จัดอยู่ในประเภท "จำเป็น" จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณและจำเป็นสำหรับการเปิดใช้งานฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ของเรา (b) คุกกี้ที่ช่วยเราวิเคราะห์ว่าคุณใช้เว็บไซต์อย่างไร จัดเก็บข้อมูลของคุณ และจัดเตรียมเนื้อหาและโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณ

โดยทั่วไป การคลิก “ยอมรับคุกกี้ทั้งหมด” หรือใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป แสดงว่าคุณยินยอมให้วางคุกกี้ทั้งหมด

คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคุณผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ สำหรับ https://www.omronhealthcare-ap.com/sg และ https://shop.omronhealthcare-ap.com คุณจะได้รับตัวเลือก เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุกกี้บางส่วนหรือทั้งหมดที่เราใช้ อีกครั้ง โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ

ปุ่มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์บุคคลที่สาม

(1) บนเว็บไซต์ปุ่มต่างๆ จะถูกรวมไว้เพื่อส่งเสริม ("ไลค์") หรือแบ่งปัน ("ทวีต") เว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปุ่มเหล่านี้ทำงานโดยใช้รหัสโปรแกรมของเครือข่ายโซเชียลเหล่านี้ หากใช้ปุ่มเหล่านี้ คุกกี้ของบุคคลที่สามจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ
(2) OMRON จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาหรือการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อทำความเข้าใจว่าพวกเขาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

การเปิด/ปิดการใช้งาน และการลบคุกกี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิด/ปิดการใช้งาน และการลบคุกกี้ สามารถพบได้ในคำแนะนำผ่านทางฟังก์ชันช่วยเหลือของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ เปิดเผย คัดลอก ดัดแปลง กำจัดหรือความเสี่ยงที่คล้ายกัน เราได้แนะนำมาตรการทางการบริหาร และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บและการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลโดย OMRON และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาต ตัวแทน และองค์กรอื่นๆ ในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบาย

อย่างไรก็ตาม คุณควรตระหนักว่าไม่มีวิธีการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้ว่าจะไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ แต่ OMRON มุ่งมั่นที่จะปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ และกำลังตรวจสอบและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของเราอยู่เป็นประจำ

ในกรณีที่เราได้ให้รหัสผ่านแก่คุณซึ่งช่วยให้คุณเข้าถึงส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ได้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรหัสผ่านนี้เป็นความลับ หากรหัสผ่านของคุณสูญหายหรือถูกบุกรุกด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณต้องรับผิดชอบในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกประเทศที่พำนัก

ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่คุณให้เราจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลโดย OMRON บริษัท ที่เกี่ยวข้อง นอกภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตจาก OMRON ฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจอยู่ในสิงคโปร์ ญี่ปุ่น หรือที่อื่นๆ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการปฏิบัติงาน ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการถ่ายโอนนอกเขตอำนาจศาล OMRON จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับมาตรฐานการป้องกันที่เทียบได้กับที่บังคับใช้โดยกฎหมาย ข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ในขอบเขตที่กำหนดภายใต้กฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลหรือสำเนา จะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ในประเทศที่คุณพำนัก

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

OMRON จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล :

(ก) ตราบเท่าที่จำเป็นต้องบรรลุวัตถุประสงค์ในการรวบรวมหรือใช้งาน

(b) ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามสมควรด้วยเหตุผลทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ

โดยมีเงื่อนไขเสมอว่าการเก็บรักษาดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดหรืออนุญาตโดยกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

ภาระหน้าที่และสิทธิ์ของคุณเกี่ยวกับการเข้าถึง การแก้ไข และความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

(1) คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่มอบให้เรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

(2) หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคลที่ OMRON เก็บไว้ หรือหากคุณต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือลงทะเบียน การคัดค้านที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ส่วนบุคคลของคุณโดยเฉพาะ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อในนโยบาย

(3) ภายใต้ข้อยกเว้นใด ๆ ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ OMRON จะปฏิบัติตามคำขอหรือการคัดค้านของคุณ หรือแจ้งให้คุณทราบว่าจะปฏิบัติตามหรือไม่และหากเป็นเช่นนั้น ภายใน 21 วันหรือเวลาอื่นที่เหมาะสม หลังจากที่เราได้รับคำขอหรือการคัดค้านดังกล่าว

(4) OMRON ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุสมผลสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในจำนวนเงินที่ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้

(5) เพื่อป้องกันการใช้ในทางที่ผิดและเป็นไปตามคำขอหรือการคัดค้านของคุณ เราอาจขอให้คุณระบุตัวตนของคุณอย่างเพียงพอ และ/หรือให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถค้นหาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากคุณร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ คุณต้องส่งสำเนาของคุกกี้ที่เกี่ยวข้องมาให้เรา ซึ่งสามารถพบได้ผ่านการตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

(6) หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมหรือจำกัดการรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อที่กำหนดไว้ในนโยบาย โปรดทราบว่าหากคุณเพิกถอนความยินยอมหรือจำกัดการรวบรวม การใช้ และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจต้องใช้เวลาตามสมควร (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของคำขอและผลกระทบที่มีต่อเรา สัมพันธ์กับคุณ) สำหรับคำขอของคุณในการดำเนินการและเพื่อให้เราแจ้งให้คุณทราบถึงผลที่ตามมาของเราที่รวมอยู่ในสิ่งเดียวกัน ซึ่งรวมถึงผลทางกฎหมายใดๆ ที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์และความรับผิดของคุณที่มีต่อเรา โดยทั่วไป เราจะพยายามดำเนินการตามคำขอของคุณภายในระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับคำขอ โปรดทราบว่าขึ้นอยู่กับลักษณะและขอบเขตของคำขอของคุณ เราอาจไม่สามารถให้บริการผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการแก่คุณต่อไปได้ และในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะดำเนินการตามคำขอของคุณให้เสร็จสิ้น

(7) ในส่วนที่เกี่ยวกับคำขอเพิกถอนความยินยอมของคุณเพื่อรับโฆษณา การตลาด หรือจดหมายข่าวส่งเสริมการขายจาก OMRON คุณสามารถทำได้โดยคลิกที่ลิงก์ "ยกเลิกการสมัคร" ที่ฝังอยู่ในจดหมายข่าว โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการสมัคร เราอาจยังคงส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับบริการ เช่น ใบเสร็จการซื้อผลิตภัณฑ์

ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์และบุคคลอื่น

(1) OMRON ไม่ได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยรู้เท่าทันจากบุคคลที่อยู่ภายใต้การนิยามว่าเป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้เกี่ยวกับอายุ ("ผู้เยาว์") ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย โปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การดูแลของคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของเขา/เธอให้เรา ในกรณีที่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เรา พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์จะต้องยอมรับและยินยอมหรือถือว่ายอมรับหรือยินยอมในนโยบาย

(2) หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคู่สมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูงของคุณ คุณรับรองและรับประกันว่าคุณได้รับอนุญาตให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว แก่ OMRON และคุณได้รับการยอมรับและยินยอมตามนโยบายแล้ว

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

(1) OMRON อาจแก้ไขนโยบายได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ OMRON แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนโยบายที่แก้ไขดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่เผยแพร่

(2) คุณตกลงตามนโยบายฉบับแก้ไขโดยเข้าถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ต่อไป เข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โซเชียลมีเดีย หรือโต้ตอบกับเราทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล หรือด้วยตนเอง

(3) คุณอาจอ้างถึงวันที่ที่มีการแก้ไขนโยบายครั้งล่าสุด เพื่อพิจารณาว่ามีการแก้ไขใดๆ เกิดขึ้นหรือไม่

ติดต่อ

หากมีคำถาม ข้อร้องเรียน ความคิดเห็น และคำขอเกี่ยวกับนโยบายนี้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง และสามารถส่งไปได้ที่:
เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีเมล์: pdp-omcp@omron.com

ที่อยู่:
Omron Asia Pacific Pte Ltd
438B ถนนอเล็กซานดรา #08-01/02
Alexandra Technopark
สิงคโปร์ 119968
หมายเลขโทรศัพท์: +65 6835 3011


หากคุณกำลังติดต่อเราจากอินเดีย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ด้านล่าง:

ชื่อ : มิลิน กันจาล

อีเมล์: pdp-omcp@omron.com

ที่อยู่: OMRON Automation Pvt Ltd
ชั้น 6, B-Block, Sewa Tower, Plot No. 19, Sector-18, Udyog Vihar, Maruti Industrial Complex, Gurgaon (Haryana) 122008, India
หมายเลขโทรศัพท์: +91 124 7122700
 

ภาษา

นโยบายนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษและอาจแปลเป็นภาษาอื่นได้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษและฉบับแปลอื่นๆ ของนโยบายนี้ ฉบับภาษาอังกฤษจะมีผลบังคับสูงสุด

ปรับปรุงล่าสุด: นโยบายนี้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2023