หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

ข้อมูลใดบ้างที่เราต้องขอจากคุณ

บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ จำกัด และบริษัทในเครือภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ไม่รวมภูมิภาคเอเชียตะวันออก ("เรา" หรือ "ออมรอน") มุ่งมั่นปกป้องและเคารพในความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้ นโยบายนี้ (ร่วมกับข้อำหนดการใช้งานและเอกสารอื่นใดที่อ้างถึง) กำหนดว่าข้อมูลใดบ้าง (ประเภทข้อมูล) ที่เราต้องขอจากคุณหรือที่คุณต้องแจ้งให้เราทราบ วิธีการประมวลข้อมูล ผู้ที่เราต้องแบ่งปันข้อมูลให้ และทางเลือกต่างๆ ที่คุณมีเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลของคุณ เมื่อมีการคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" หรือปุ่มที่คล้ายคลึงกัน หรือเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ออมรอน ("เว็บไซต์") คุณยอมรับและให้ความยินยอมให้ออมรอนทำการประมวลและโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายนี้โดยสมบูรณ์

เราอาจต้องข้อมูลต่อไปนี้จากคุณเพื่อทำการประมวลผล

 • ข้อมูลที่คุณกรอกในแบบฟอร์มต่างๆ ในเว็บไซต์ เช่น ชื่อ ที่อยู่ เพศ วันเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ อีเมล พฤติกรรมการใช้งานผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดการชำระเงิน (เช่น ผ่านบัตรเครดิตหรือหักบัญชีธนาคาร) โดยรวมถึงข้อมูลที่ในไว้ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์ ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์สำหรับผลิคภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพของออมรอน สอบถามข้อสงสัยกับออมรอนทางโทรศัพท์หรือผ่านเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นอื่นของออมรอม และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับบริการ ลงข้อความ สร้างบัญชีผู้ใช้ในเว็บไซต์ หรือในแอพพลิเคชั่นมือถือ หรือขอรับบริการอื่น เราอาจขอข้อมูลจากคุณเมื่อคุณเข้าหรือเข้าร่วมการแข่งขัน ข้อเสนอ แผนงาน หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ออมรอนสนับสนุนหรือจัดการ และเมื่อคุณรายงานปัญหาในเว็บไซต์
 • กรณีที่คุณติดต่อเรา เราอาจบันทึกรายละเอียดการสนทนานั้น โดยอาจให้คุณตอบแบบสำรวจที่ใช้ในการวิจัยแม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบคำถามเหล่านี้ก็ตาม
 • รายละเอียดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณและทรัพยากรต่างๆ ที่คุณเข้าถึง รวมถึงข้อมูลและเวลา หน้าที่เรียกดู เวลาตอบสนอง และปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์
 • ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ และประเภทบราวเซอร์ของคุณหากสามารถระบุได้เพื่อการใช้งานในการดูแลระบบ ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการใช้งานและรูปแบบการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ซึ่งไม่มีการระบุตัวตน

การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรานั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลที่จำเป็นหรือยกเลิกความยินยอมให้ใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นในเว็บไซต์ได้ และทางเราอาจไม่สามารถให้บริการบางอย่างที่คุณร้องขอได้

คุกกี้

เว็บไซต์ใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณออกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น คุกกี้เป้นไฟล์เล็กๆ ที่ถูกส่งไปพร้อมกับหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์และเก็บในฮาร์ดดิสก์ในอุปกรณ์ของคุณโดยเว็บบราวเซอร์ของคุณ หากมีการเก็บคุกกี้ไว้ ข้อมูลที่อยู่ในนั้นอาจถูกส่งกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ของเราขณะที่คุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ในครั้งต่อไป การดำเนินการนี้ช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์และทำให้เราสามารปรับปรุงการใช้งานได้ ในการใช้งานเว็บไซต์นั้น คุณยอมรับการใช้การใช้คุกกี้ โดยคุณอาจบล็อคคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการตั้งค่าในเว็บบราวเซอร์ได้ อย่างไรก็ดีอาจเป็นการจำกัดการทำงานบางอย่างหรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้

คุกกี้ถาวร

ด้วยการใช้คุกกี้ถาวร เราจะสามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ครั้งต่อไป เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อมอบประสบการณ์เฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน อีกทั้งหากคุณอนุญาตให้ใช้งานคุกกี้ ก็จะถูกจดจำไว้ในคุกกี้ด้วย ดังนั้น คุณจึงไม่จำเป็นต้องกรอกข้อมูลต่างๆ ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเพื่อความง่ายและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถลบคุกกี้ถาวรได้ในส่วนของการตั้งค่าบราวเซอร์

คุกกี้เซสชั่น

ด้วยการใช้คุกกี้เซสชั่น เราจะสามารถตรวจติดตามส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ที่คุณเรียกดูขณะเข้าใช้งานได้ ซึ่งช่วยให้เราปรับบริการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เข้าใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุกกี้เหล่านี้จะถูกลบออกอัตโนมัติหลังการใช้งานแต่ละครั้ง

คุกกี้ติดตามการใช้งาน

เราไม่ได้ใช้งานคุกกี้ติดตามการใช้งานซึ่งอาจทำให้เราสามารถตรวจติดตามว่าคุณได้เข้าใช้งานเว็บไซต์อื่นภายในเครือข่ายของเราหรือไม่

Google analytics

คุกกี้ในเว็บไซต์จะถูกบรรจุไว้ในส่วนหนึ่งของบริการ 'Analytics' ของกูเกิล เราใช้บริการนี้เพื่อตรวจติดตามว่าผู้เข้าเยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์อย่างไร กูเกิลอาจให้ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สามเพื่อเป็นการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางตามกฎหมาย หรือให้กับบุคคลที่สามที่ต้องประมวลข้อมูลดังกล่าวในนามของกูเกิล

ข้อมูลที่รวบรวมโดยกูเกิลจะไม่เป็นที่เปิดเผย โดยจะไม่มีการให้ที่อยู่ไอพีของคุณ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสหรัฐอเมริกาและบันทึกไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในสหรัฐอเมริกา กูเกิลระบุว่า ได้ปฏิบัติตามกรอบการป้องกันความเป็นส่วนตัวของ EU-US และ SWISS-US สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถดูได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของกูเกิล

ปุ่มสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์บุคคลที่สาม

ในเว็บไซต์นั้น มีปุ่มต่างๆ เพื่อโฆษณา (ปุ่ม "like") หรือแบ่งปัน (ปุ่ม "tweet") เว็บไซต์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปุ่มเหล่านี้ทำงานโดยรหัสการเขียนโปรแกรมของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านี้ หากใช้งานปุ่นเหล่านี้ คุกกี้ภายนอกจะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา ออมรอนไม่ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัว เนื้อหา หรือปกป้องข้อมูลของคุณในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านถ้อยแถลงความเป็นส่วนตัวในเว็บไซต์ดังกล่าว ซึ่งอาจมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เข้าใจวิธีการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

สิทธิการเข้าถึง การแก้ไข หรือการจำกัดการใช้งานข้อมูลของคุณและสอบถามหรือร้องเรียน

ภายใต้ข้อยกเว้นใดๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณมีสิทธิขอเจ้าถึงและแก้ไขข้อมูลเพื่อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ถูกเก็บไว้จากการใช้คุกกี้ รวมถึงสอบถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวได้ สำหรับการร้องขอดังกล่าวนั้น โปรดติดต่อเราด้วยรายละเอียดการติดต่อด้านล่างและเราจะดำเนินการตามคำร้องขอของคุณภายใน 21 วัน หรือภายในระยะเวลาอื่นที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภท เราอาจขอให้คุณระบุตัวตนตามความเหมาะสม หากคุณขอเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ คุณต้องส่งสำเนาคุกกี้ที่เกี่ยวข้องจากเว็บบราวเซอร์ของคุณให้กับเรา

การเปิดใช้งาน การปิดใช้งาน และการลบคุกกี้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งาน การปิดใช้งาน และการลบคุกกี้ได้จากส่วนคำแนะนำการใช้งานเว็บบราวเซอร์ของคุณ

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ให้กับเรา

เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดยออมรอน ข้อมูลทั้งปวงที่คุณได้ให้เราผ่านเว็บไซต์จะเก็บไว้หรือโอนไปยังฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลโดยบริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์หรือบริษัทในเครือ หรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ในประเทศอื่น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการทำงานในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวในนามของออมรอน คุณต้องทราบว่า การปกป้องข้อมูลดังกล่าวอาจแตกต่างจากที่กฎหมายในท้องถิ่นหรือสถานที่ตั้งของคุณกำหนด คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลทั้งปวงที่ให้ไว้กับเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี การส่งผ่านข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นยังไม่ปลอดภัยทั้งหมด แม้ว่าเราจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างดีที่สุดแล้ว แต่เราก็ไม่รับรองความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านมายังเว็บไซต์ดังกล่าวได้ การส่งผ่านข้อมูลใดๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ทันทีที่เราได้รับข้อมูลของคุณ เราจะใช้ขั้นตอนที่เข้มงวดและวิธีการรักษาความปลอดภัยเพื่อพยายามป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

หากมีคำถาม ข้อคิดเห็น หรือข้อกังวลต่างๆ เกี่ยวกับวิธีการใช้งานข้อมูลของเรา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตามรายละเอียดด้านล่างนี้ กรณีที่เรามอบ (หรือกรณีที่คุณได้รับมอบ) รหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานบางส่วนของเว็บไซต์ คุณต้องรับผิดชอบในการรักษารหัสเข้าใช้งานนั้นเป็นความลับ

การใช้งานข้อมูล

เราอาจใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะต่อไปนี้
 • เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาจากเว็บไซต์แสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับตัวคุณเองและอุปกรณ์ของคุณ เช่น การปรับปรุง การปรับให้เข้ากับแต่ละบุคคล และการโฆษณาและประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจของคุณ
 • เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆ ที่คุณร้องขอหรือที่เราเห็นว่าน่าสนใจ เช่น โดยการส่งอีเมลส่งเสริมการขายและข้อความเอสเอ็มเอสเพื่อส่งเสริมการขาย และการติดต่อกับผู้ที่อาจทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
 • เพื่อดำเนินการตามภาระผูกพันของเราอันเกิดจากสัญญาใดๆ ก็ตามที่ทำไว้ระหว่างคุณกับเรา
 • เพื่อนำส่งตัวอย่าง ของกำนัล ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
 • เพื่อช่วยให้คุณเข้าร่วมหรือลงทะเบียนใช้งานฟังก์ชั่นสื่อสารระหว่างกันต่างๆ การประกวด โครงการ หรือข้อเสนอบริการของเราหากคุณประสงค์จะเข้าร่วม
 • เพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา
 • เพื่อตอบคำถามหรือข้อคิดเห็นของคุณ
 • เพื่อเปิดใช้งานบริการที่คุณจะได้รับข้อความหรือข้อความประเภทต่างๆ จากออมรอน เช่น เอสเอ็มเอสจากโทรศัพท์มือถือของคุณ
 • เพื่อให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท ภาระผูกพัน และกฎหมายที่บังคับใช้
หากคุณมิได้ระบุไว้อย่างอื่น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ที่คุณอาจสนใจ และเราอาจติดต่อคุณเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีที่ซื้อสินค้าออนไลน์ อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในการชำระเงินภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวต่างหากของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์นั้น คุณอาจยกเลิกการให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้ทุกเมื่อตามรายละเอียดการติดต่อที่ด้านล่างของนโยบายนี้

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ออมรอนจะดำเนินการตามทุกขั้นตอนที่เหมาะสมในการป้องกันข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเปิดเผยข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต อาจมีการส่งและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ และอาจมีการใช้งานโดยสมาชิกรายใดก็ตามของออมรอน กรุ๊ป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทที่ถือหุ้นรายใหญ่ของเราและบริษัทในเครือเพื่อจุดประสงค์ในการนำส่งข้อมูลส่งเสริมการขายสินค้าและบริการของเรา และจุดประสงค์อื่นใดที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ

 • บริษัทตัวแทนด้านโฆษณา การตลาด และส่งเสริมการขายภายนอกที่น่าเชื่อถือของเราช่วยให้เรานำเสนอและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแผนโฆษณา กิจกรรม และการส่งเสริมการขายต่างๆ ของเรา
 • หุ้นส่วนทางธุรกิจในการส่งเสริมการขายร่วมหรือโครงการดำเนินงานร่วมกับออมรอน
 • ผู้ให้บริการภายนอกที่น่าเชื่อถือของเราดำเนินธุรกิจต่างๆ ในนามของออมรอน เช่น การตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการและตอบคำถามต่างๆ ดูแลเว็บไซต์ ประมวลผลข้อมูล และส่งอีเมลหรือติดต่อสื่อสารต่างๆ
 • ผู้ให้บริการเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น กูเกิล
 • ผู้ขายภายนอกที่ให้บริการโฆษณาแบบติดตามลูกค้า รวมถึง ‘Customer Match’ ของกูเกิล และ ‘Custom Audience’ ของ Facebook ในการแสดงโฆษณาต่างๆ (ซึ่งเราอาจอัพโหลดข้อมูลการติดต่อให้กับผู้ขายภายนอกที่บริการโฆษณาแบบติดตามลูกค้าในนามของเรา)
 • บุคคลที่สามจำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ เช่น การส่งมอบหรือผู้ให้บริการส่งสินค้าให้กับคุณ

นอกจากนี้เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามในกรณีต่อไปนี้

 • กรณีที่เราขายหรือซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ใดก็ตามที่เราอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ผู้ขายหรือผู้ซื้อกิจการหรือสินทรัพย์นั้นได้รับทราบ
 • หากออมรอนหรือสินทรัพย์ทั้งปวงของออมรอนถูกครอบครองโดยบุคคลที่สาม ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนตัวที่ออมรอนครอบครองจะเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่มีการโอน
 • เพื่อปกป้องและรักษาสิทธิ์และทรัพย์สินของออมรอน (รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง) และดำเนินการตรวจสอบการละเมิดกฎหมาย และป้องกันการฉ้อโกงและช่องโหว่ทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยใดๆ กรณีที่เรามีหน้าที่ในการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมายหรือให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดไม่ว่าภายในหรือภายนอกสิงคโปร์

ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้น เราพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลที่สามและบริษัทในเครือของเรารักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต การรวบรวมข้อมูล การใช้งานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล หรือความเสี่ยงที่คล้ายคลึงกัน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบใดที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลนั้นเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น ในการเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลที่สามและบริษัทในเครือของเราในต่างประเทศนั้น ออมรอมจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีอำนาจรับข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เทีบยเท่ากับการปกป้องหรือเป็นไปตามมาตรฐานของกฎหมายสิงคโปร์หรือมีการป้องกันอื่นอย่างเพียงพอ

การเก็บรักษาข้อมูล

ออมรอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้เพื่อจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล จุดประสงค์ตามกฎหมายหรือธุรกิจของออมรอน หรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

สิทธิของคุณ

 • หากคุณต้องการเข้าถึง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่ออมรอนเก็บไว้หรือต้องการยกเลิกการให้ความยินยอมหรือจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือต้องการสอบถามหรือร้องเรียนเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือลงทะเบียนคัดค้านเกี่ยวกับรายละเอียดส่วนตัวของคุณ หรือหากต้องการยกเลิกการรับอีเมลออมรอน โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนโยบายนี้
 • ตามข้อยกเว้นใดๆ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้นั้น ออมรอนจะเคารพคำร้องหรือคำคัดค้านของคุณ หรือแจ้งให้คุณทราบถึงการดำเนินการของเราภายใน 21 วัน หรือในเวลาอื่นตามสมควรหลังจากที่ได้รับคำร้องหรือคำคัดค้านดังกล่าว
 • ออมรอนขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรสำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณตามอัตราที่กฎหมายกำหนด
 • เพื่อป้องกันการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ เราอาจขอให้คุณระบุตัวตนตามสมควร หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ คุณต้องนำส่งสำเนาคุกกี้ที่เกี่ยวข้องซึ่งดูได้จากเว็บบราวเซอร์ของคุณเอง

ข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์และบุคคลอื่น

 • ออมรอนไม่มีการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือามที่ข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นกำหนด ("ผู้เยาว์") ในฐานะที่เป็นบิดามารดาหรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎมาย ต้องไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้ความดูแลของคุณนำส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา กรณีที่มีการนำส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเรา คุณต้องให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงเข้าผูกพันตามนโยบายฉบับนี้ และรับผิดชอบต่อการกระทำต่างๆ ของผู้เยาว์
 • หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือพนักงาน) คุณรับรองและรับประกันว่า ตนเองมีอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวแก่ออมรอน และได้รับความยินยอมในการใช้งานข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวตามที่กำหนดไว้ในนโยบายฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา

ออมรอนอาจแก้ไขนโยบายฉบับนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจโดยจะแจ้งการปรับปรุงข้อมูลให้ทราบ คุณควรตรวจสอบข้อมูลนโยบายในเว็บไซต์เป็นระยะเพื่อทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับปัจจุบัน ข้อกำหนดบางประการของนโยบายนี้อาจถูกแทนที่โดยประกาศทางกฎหมายที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งหรือข้อกำหนดต่างๆ ที่อยู่ในหน้าเฉพาะของเว็บไซต์

ช่องทางการติดต่อ

เรายินดีรับคำถาม ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำร้องต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายนี้ โดยส่งมาที่

ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

อีเมล: ohs_feedback@ap.omron.com

ที่อยู่: บริษัท ออมรอน เฮลธแคร์ สิงคโปร์ จำกัด ฝ่ายการตลาดและสื่อสาร 438A ถนนอเล็กซานดรา #05-05/08 อเล็กซานดรา เทคโนปาร์ค ประเทศสิงคโปร์ 119967

โทรศัพท์: +65 6376 3506

การยอมรับและให้ความยินยอม

ข้าพเจ้าได้อ่านนโยบายฉบับนี้แล้ว และตกลงและให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งแก่ออมรอนในการใช้งาน ประมวลผล และโอนข้อมูลส่วนตัวของข้าพเจ้า (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว ถ้ามี) ตามที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้