0 นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ - ออมรอน เฮลธแคร์ ประเทศไทย

การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ("นโยบาย")

บริษัท ออมรอน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด และบริษัทในเครือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงอินเดีย บังกลาเทศ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ยกเว้นภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่น จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ("เรา" หรือ "ออมรอน") มุ่งมั่นปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่บังคับใช้ นโยบายนี้ (พร้อมทั้งข้อกำหนดการใช้งานและเอกสารอื่นใดของเราที่อ้างถึงในที่นี้) กำหนดประเภทข้อมูลส่วนตัวที่เรารวบรวมจากคุณหรือข้อมูลที่คุณแจ้งให้เราทราบ วิธีประมวลผลข้อมูล ผู้ที่อาจได้รับการแบ่งปันข้อมูล และทางเลือกของคุณในการใช้งานข้อมูลของคุณ ในการคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" หรือปุ่มใดที่มีความหมายเทียบเท่ากันหรือการเข้าถึงส่วนใดก็ตามของเว็บไซต์ออมรอน ("เว็บไซต์") หรือให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ กับเรา หรือการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการต่างๆ ดังระบุไว้ด้านล่างของเรานั้น ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมให้ออมรอนรวบรวม ประมวลผล ใช้งาน เปิดเผย ถ่ายโอน และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายนี้โดยสมบูรณ์

ข้อมูลส่วนตัวที่เราอาจรวบรวมจากคุณ

เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลต่อไปนี้ของคุณ
• ข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่มีความอ่อนไหว) ที่คุณมอบให้ผ่านเว็บไซต์นี้ ทางโทรศัพท์ อีเมล ด้วยตนเอง หรือในการปฏิสัมพันธ์รูปแบบอื่นกับเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อ รูปภาพ ที่อยู่ เพศ วันเกิด เลขประจำตัวประชาชน เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดการชำระเงิน (เช่น ข้อมูลบัตรเครดิตหรือเดบิต) อีกทั้งยังรวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ให้ไว้กับเราไม่ว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้สอบถามข้อมูลจากออมรอนทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์หรือสื่อและแอพพลิเคชั่นอื่นที่ออมรอนบริหารจัดหาร และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ลงทะเบียนรับบริการของเรา เอกสารทางไปรษณีย์ สร้างบัญชีผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ของเรา หรือแอพพลิเคชั่นมือถือ ขอรับบริการเพิ่มเติม ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม/สัมมนา หรือสมัครสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าว ลงทะเบียนรับประกันออนไลน์ ติดต่อกับเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเรา ให้คำตอบกับตัวแทนและบริษัทตัวแทนด้านการตลาดของเรา ยื่นใบสมัครงานไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ หรือบริษัทตัวแทนบุคคลที่สาม ลงทะเบียนในสมุดบันทึกผู้เข้าเยี่ยมชมของเรา หรือเมื่อคุณยื่นข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราเพื่อเหตุผลอื่นใด และ/หรือเมื่อเรารวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วยวิธีการอื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งเราอาจขอข้อมูลส่วนตัวจากคุณเมื่อคุณเข้าหรือเข้าร่วมในการประชุม แคมเปญ สัมมนา การแข่งขัน ข้อเสนอ โปรแกรม หรือการส่งเสริมการขายต่างๆ ที่ออมรอนเป็นผู้สนับสนุนหรือบริหารจัดการ และเมื่อคุณรายงานปัญหาหรือกรณีใดๆ ให้เราทราบ
• กรณีที่คุณติดต่อกับเรา เราอาจเก็บบันทึกการตอบโต้ดังกล่าวไว้ อีกทั้งอาจขอให้คุณตอบแบบสำรวจที่เราใช้เพื่อจุดประสงค์ในการวิจัย แม้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบแบบสำรวจนั้นก็ตาม
• รายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมสำนักงานหรือเว็บไซต์ออมรอนของคุณ และพื้นที่หรือทรัพยากรที่คุณเข้าถึง รวมถึงวันที่ ข้อมูลและเวลา หน้าที่เรียกดู เวลาตอบสนอง และปฏิสัมพันธ์กับเว็บไซต์

• ข้อมูลทางเทคนิคเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ และประเภทบราวเซอร์ของคุณสำหรับการดูแลระบบ ข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับการดำเนินการและรูปแบบการใช้งานของผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ และมิได้บ่งชี้ตัวบุคคลใดๆ

• รายละเอียดการติดต่อทางธุรกิจ เช่น รายละเอียดการติดต่อพนักงานของผู้จัดหา ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ขาย หรือลูกค้าประเภทนิติบุคคล

• การบันทึกกล้องวงจรปิดเมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมสำนักงานของเราหรือถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอในงานต่างๆ 

การให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณกับเรานั้นเป็นไปโดยสมัครใจ อย่างไรก็ดี หากคุณไม่ให้ข้อมูลที่จำเป็นกับเราหรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือทั้งหมดของคุณ คุณอาจไม่สามารถใช้งานบางฟังก์ชั่นในเว็บไซต์นี้ได้ และเราอาจไม่สามารถให้บริการบางประการตามที่คุณร้องขอได้

เราอาจต้องรวบรวมข้อมูลของคุณซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะแบบออนไลน์ รวมถึงประวัติการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของคุณ

คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อแยกแยะคุณออกจากผู้ใช้งานเว็บไซต์รายอื่น คุกกี้เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกส่งไปพร้อมกับหน้าต่างๆ ของเว็บไซต์ และเก็บไว้ในฮาร์ดดิสก์ของอุปกรณ์ของคุณโดยเว็บบราวเซอร์ของคุณ หากมีการเก็บคุกกี้ไว้ ข้อมูลที่เก็บไว้ดังกล่าวอาจถูกส่งกลับมายังเซิร์ฟเวอร์ของคุณระหว่างที่คุณเข้าใช้งานเว็บไซต์ในครั้งต่อไป ซึ่งช่วยให้เรามอบประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้นให้กับคุณในการใช้งานเว็บไซต์และดำเนินการปรับปรุงใช้งานต่อไป ในการใช้งานเว็บไซต์นี้คุณยอมรับการใช้งานคุกกี้ โดยคุณอาจบล็อกคุกกี้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยการตั้งค่าการใช้งานเว็บบราวเซอร์ของคุณเอง อย่างไรก็ดีการดำเนินการดังกล่าวอาจจำกัดการทำงานหรือความสามารถในการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้

ปุ่มสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ภายนอก

ในเว็บไซต์นี้ มีการกำหนดปุ่มต่างๆ เพื่อส่งเสริม ("ถูกใจ") หรือแบ่งปัน ("ทวีต") เว็บไซต์ต่างๆ บนเครือข่ายสังคมออนไลน์ ปุ่มเหล่านี้ทำงานด้วยรหัสโปรแกรมมิ่งของเครือข่ายสังคมออนไลน์เหล่านั้น หากมีการใช้งานปุ่มเหล่านี้ จะมีการเก็บคุกกี้ภายนอกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ซึ่งไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรา ออมรอนไม่ต้องรับผิดชอบต่อนโยบายปกป้องข้อมูลส่วนตัว เนื้อหา หรือการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณในเว็บไซต์ภายนอกใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ โปรดอ่านถ้อยแถลงนโยบายของเว็บไซต์ดังกล่าวซึ่งอาจมีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้เข้าใจวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเปิดการใช้งาน การปิดการใช้งาน และการลบคุกกี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดการใช้งาน การปิดการใช้งาน และการลบคุกกี้ได้ในคำแนะนำจากส่วนช่วยเหลือการใช้งานในเว็บบราวเซอร์ของคุณ

ความรับผิดชอบต่อข้อมูลที่ได้ให้กับเรา

ข้อมูลส่วนตัวทั้งปวงที่คุณให้กับเราจะเก็บไว้ในหรือถ่ายโอนไปยังฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ดูแลโดยบริษัท ออมรอน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ หรือบริษัทในเครือหรือบุคคลภายนอกอื่นที่มีความน่าเชื่อถือในประเทศอื่นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดการดำเนินงาน เพื่อให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวในนามของเราได้ คุณต้องรับทราบว่า การปกป้องข้อมูลดังกล่าวในประเทศดังกล่าวนั้นอาจแตกต่างจากที่กฎหมายในประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของคุณกำหนดไว้ อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนตัวหรือสำเนาข้อมูลส่วนตัวของคุณจะอยู่หรือเก็บไว้ในฐานข้อมูลหรือเซิร์ฟเวอร์ในประเทศในขอบเขตที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดไว้

คุณต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลส่วนตัวทั้งปวงที่ให้กับเรานั้นถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

อย่างไรก็ดี การส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีความปลอดภัยทั้งหมด แม้เราจะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่อาจรับประกันได้ถึงความปลอดภัยของข้อมูลของคุณที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต และคุณต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการส่งผ่านข้อมูลใดๆ ด้วยตนเอง 

ทันทีที่เราได้รับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ออมรอนจะใช้ขั้นตอนอย่างเข้มงวดและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยต่างๆ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นอย่างดี 

หากคุณมีข้อสงสัย ความเห็น หรือข้อกังวลเกี่ยวกับวิธีจัดการข้อมูลส่วนตัวที่ได้ให้กับเรา โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตามรายละเอียดด้านล่างนี้ กรณีที่เราได้ให้ (หรือกรณีที่คุณได้เลือก) รหัสผ่านแก่คุณเพื่อให้สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์ได้ คุณต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษารหัสผ่านนั้นให้เป็นความลับ หากรหัสผ่านของคุณสูญหายหรือเป็นที่เปิดเผยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดติดต่อเราทันทีเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

การใช้งานข้อมูลดังกล่าว

เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อจุดประสงค์ต่อไปนี้
• เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหาจากเว็บไซต์แสดงไว้ในลักษณะที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับคุณและอุปกรณ์ของคุณ เช่น โดยการพัฒนา การบริการเฉพาะบุคคล และการจัดหาโฆษณาและประสบการณ์ที่ตรงกับความสนใจของคุณ
• เพื่อให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่คุณร้องขอจากเราหรือที่เราคิดว่าคุณอาจสนใจ เช่น โดยการส่งอีเมลส่งเสริมการขาย จดหมายข่าว และข้อความส่งเสริมการขายทางเอสเอ็มเอส และติดต่อกับผู้ทดลองใช้งานผลิตภัณฑ์
• เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของเราอันเกิดจากสัญญาใดๆ ที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับเรา
• เพื่อส่งมอบตัวอย่าง ของแถม ผลิตภัณฑ์ และข้อมูลต่างๆ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ 
• เพื่อให้คุณสามารถเข้าร่วมหรือลงทะเบียนในฟังก์ชั่นการใช้งานแบบสองทาง การประกวด โปรแกรม หรือข้อเสนอบริการของเรากรณีที่คุณเลือกที่จะดำเนินการดังกล่าว
• เพื่อแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงบริการหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเรา

• เพื่อตอบข้อสงสัย ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน หรือความเห็นของคุณ

• เพื่อให้บริการผ่านข้อความหรือข้อความประเภทอื่นจากออมรอน เช่น ข้อความเอสเอ็มเอสบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

• เพื่อให้แน่ใจถึงการปฏิบัติตามนโยบาย ข้อบังคับด้านกฎระเบียบของบริษัท และกฎหมายที่บังคับใช้

• เพื่อดำเนินการวิจัย การวางแผน และการวิเคราะห์ทางสถิติ

• เพื่อประเมินความเหมาะสมของคุณอันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการว่าจ้างและสรรหาบุคลากรของออมรอน

• เพื่อจุดประสงค์ด้านการทำบัญชี การจัดการความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และการเก็บบันทึก

• เพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจอื่นใดที่ชอบด้วยกฎหมาย

หากคุณมิได้ระบุไว้เป็นประการอื่น เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งคุณอาจสนใจและเราอาจติดต่อคุณเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ได้ นอกจากนี้ กรณีที่ซื้อผลิตภัณฑ์ออนไลน์ของเรา อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อดำเนินการชำระเงินในการสั่งซื้อดังกล่าวภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ต่างหากในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้น คุณอาจยกเลิกการให้ความยินยอมในการรับข้อมูลส่งเสริมการขายหรือการตลาดได้ทุกเมื่อโดยใช้รายละเอียดติดต่อด้านล่างนโยบายนี้หรือคลิกลิงค์ "ยกเลิกการรับข่าวสาร" ซึ่งอยู่ในข้อความอีเมลหรือข้อความที่เกี่ยวข้องได้ โปรดทราบว่าหากคุณยกเลิกการรับข่าวสารแล้ว เราอาจจะยังส่งอีเมลเกี่ยวกับบริการที่เกี่ยวข้องถึงคุณได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินผลิตภัณฑ์

การเปิดเผยข้อมูลของคุณ

ออมรอนจะดำเนินขั้นตอนทั้งปวงที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการเปิดเผยข้อมูลที่มิได้รับอนุญาต ทั้งนี้อาจมีการถ่ายโอนและเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ รวมถึงประมวลผลข้อมูลดังกล่าวโดยสมาชิกรายใดก็ตามของออมรอนกรุ๊ป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทโฮลดิ้งของเราและบริษัทย่อยของบริษัทดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์หนึ่งจุดประสงค์ใดดังระบุไว้ในที่นี้

นอกจากนี้ อาจมีการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณกับ
• บริษัทในเครือของเราภายในออมรอนกรุ๊ป
• บริษัทตัวแทนโฆษณา การตลาด และส่งเสริมการขายภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือของเราเพื่อช่วยให้เรานำเสนอและวิเคราะห์ประสิทธิภาพแคมเปญโฆษณา กิจกรรม และแผนส่งเสริมการขายต่างๆ ของเราได้
• หุ้นส่วนทางธุรกิจและเครือข่ายทางธุรกิจของเราเพื่อการส่งเสริมการขายร่วมกันหรือแผนงานร่วมกับออมรอนและบริษัทในเครือ
• ผู้ให้บริการภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือของเราเพื่อดำเนินธุรกิจในนามของออมรอน เช่น การตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์และบริการ และการตอบข้อสงสัย การดูแลเว็บไซต์ การประมวลผลข้อมูล และการส่งอีเมลหรือการติดต่อสื่อสารอื่น การจัดการรายการชำระเงินต่างๆ เป็นต้น
• ผู้จัดหาเครื่องมือวิเคราะห์เว็บไซต์ เช่น กูเกิล
• ผู้ขายภายนอกในการให้บริการทำโฆษณาแบบติดตามกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง ‘คัสโตเมอร์ แมช’ ของกูเกิล และ ‘คัสตอม ออเดียนซ์’ ของเฟซบุ้กเพื่อแสดงโฆษณาต่างๆ (เราอาจอัพโหลดข้อมูลการติดต่อให้กับผู้ขายภายนอกซึ่งให้บริการทำโฆษณาแบบติดตามกลุ่มเป้าหมายในนามของเราได้)
• บุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้กับคุณ เช่น บริการขนส่งหรือไปรษณีย์ให้กับคุณ
• ที่ปรึกษาและผู้ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพภายในและภายนอก
• ผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ ตัวกลางผู้ให้ข้อมูล ผู้จำหน่ายระบบไอที ธนาคาร และสถาบันการเงินต่างๆ
• สำนักงาน ศูนย์อบรมภายนอก หรือสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองใดๆ ซึ่งเราดำเนินความร่วมมือในการอบรมและสัมมนาต่างๆ
• บุคคลอื่นที่ออมรอนเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคคลภายนอกทราบ
• กรณีที่เราขายหรือซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ใดก็ตามซึ่งเราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับผู้ขายหรือผู้ซื้อกิจการหรือสินทรัพย์ดังกล่าวทราบ
• หากออมรอนหรือสินทรัพย์ส่วนสำคัญทั้งปวงของออมรอนถูกครอบครองโดยบุคคลภายนอก ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าที่เก็บไว้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่โอน
• เพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิและทรัพย์สินของออมรอน (รวมถึงการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ) และดำเนินการสอบสวนกรณีการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ และป้องกันการฉ้อโกงและช่องโหว่ทางเทคนิคหรือการรักษาความปลอดภัยใดๆ    
• หากเรามีหน้าที่ต้องเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลไม่ว่าภายในหรือภายนอกประเทศสิงคโปร์  
ในการแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณนั้น เราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของเราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัยจากการเข้าถึงข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การใช้งาน การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันนี้ และเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวข้างต้นเท่านั้น ในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือในต่างประเทศของเรานั้น ออมรอนจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่า อาณาเขตที่รับข้อมูลนั้นมีมาตรฐานการปกป้องข้อมูลส่วนตัวซึ่งเทียบเท่ากับมาตรฐานการปกป้องข้อมูลภายใต้หรือเช่นเดียวกับมาตรฐานของกฎหมายของประเทศที่คุณพำนัก หรือมีการป้องกันในรูปแบบอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการปกป้องข้อมูลตามสัญญาระหว่างออมรอนและฝ่ายที่รับข้อมูล

การเก็บรักษา

ออมรอนจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณตราบเท่าที่จำเป็นในการปฏิบัติตามจุดประสงค์ในการรวบรวมข้อมูล จุดประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจของออมรอนเท่านั้นตามนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลทั่วไปของออมรอนหรือตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ข้อมูลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปต้องลบข้อมูลที่ระบุตัวตนออกไปโดยสิ้นเชิง (และเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนไว้) หรือทำลายทิ้งอย่างปลอดภัย

สิทธิของคุณ

• หากคุณประสงค์จะเข้าถึง แก้ไข และเพิ่มเติมข้อมูลส่วนตัวที่ออมรอนเก็บไว้หรือประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอมของคุณ หรือจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือหากคุณประสงค์จะสอบถามหรือร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือลงทะเบียนโต้แย้งเกี่ยวกับกรณีส่วนบุคคลเฉพาะของคุณ หรือหากคุณต้องการยกเลิกการรับอีเมลใดๆ จากออมรอน โปรดติดต่อเราตามรายละเอียดติดต่อด้านท้ายนโยบายนี้
• ออมรอนจะเคารพต่อคำร้องขอหรือข้อโต้แย้งของคุณ หรือแจ้งให้คุณทราบถึงขอบเขตการปฏิบัติตามภายใต้ข้อยกเว้นใดๆ ตามกฎหมายที่บังคับใช้ภายใน 21 วัน หรือระยะเวลาอื่นใดตามสมควรหลังจากเราได้รับคำร้องขอหรือข้อโต้แย้งดังกล่าว
• ออมรอนสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามสมควรในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณเป็นจำนวนเงินตามที่กฎหมายอนุญาต
• เพื่อป้องกันการใช้งานผิดประเภทและตอบสนองต่อคำร้องขอหรือข้อโต้แย้งของคุณ เราอาจขอให้คุณระบุตัวตนอย่างเหมาะสม และ/หรือให้ข้อมูลอื่นเพื่อให้เราสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ หากคุณต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ คุณต้องส่งสำเนาคุกกี้ที่เกี่ยวข้องให้กับเรา ซึ่งอาจหาได้จากส่วนการปรับแต่งเว็บบราวเซอร์ของคุณ 

ข้อมูลส่วนตัวจากผู้เยาว์และบุคคลอื่น

• ออมรอนไม่มีเจตนาในการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวจากบุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือตามที่ข้อกำหนดทางกฎหมายในท้องถิ่นกำหนดไว้ว่าเป็นผู้เยาว์ ("ผู้เยาว์") ในฐานะบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครอง ต้องไม่อนุญาตให้ผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของคุณนำส่งข้อมูลส่วนตัวให้กับเรา ในกรณที่มีการให้ข้อมูลส่วนตัวนั้นกับเรา คุณยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของผู้เยาว์ และยอมรับและตกเป็นการส่วนตัวในการเข้าผูกพันตามนโยบายนี้ และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์

• หากคุณให้ข้อมูลส่วนตัวอันเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น (เช่น คู่สมรส สมาชิกในครอบครัว เพื่อน หรือพนักงานของคุณ) คุณรับรองและรับประกันว่า คุณได้รับมอบอำนาจในการให้ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลดังกล่าวแก่ออมรอน และได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการประมวลผลและใช้งานข้อมูลส่วนตัวนั้นในลักษณะที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้ของเรา

• ออมรอนอาจแก้ไขนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของตนโดยปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณตกลงหรือถือว่าตกลงเข้าผูกพันในนโยบายที่แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงดังกล่าวในการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์หรือในการให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ กับเรา และข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่เราได้รวบรวมจากคุณต้องประมวลผลและใช้งานตามนโยบายที่แก้ไขนั้นตามสิทธิของคุณภายใต้กฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้ คุณต้องตรวจสอบเว็บไซต์เป็นประจำเพื่อทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ฉบับปัจจุบัน ข้อกำหนดบางข้อของนโยบายนี้อาจแทนที่ด้วยประกาศหรือข้อกำหนดทางกฎหมายที่กำหนดไว้โดยชัดแจ้งในหน้าเฉพาะต่างๆ ของเว็บไซต์

รายละเอียดการติดต่อ

• ยินดีรับข้อสงสัย ข้อร้องเรียน ความเห็น และคำร้องขอต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้หรือการปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวของเรา โดยส่งถึง
ฝ่ายสนับสนุนลูกค้า

อีเมล:   pdp-omcp@omron.com

ที่อยู่:   บริษัท ออมรอน เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

438 บี ถนน อเล็กซานดร้า #08-01/02,
อเล็กซานดร้าเทคโนปาร์ค บล็อคบี,
สิงคโปร์ 119968
เบอร์โทรศัพท์:  +65 6835 3011


หากิดต่อจากอินเดีย โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับข้อร้องเรียน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ชื่อ:   Milind Gunjal


อีเมล:   pdp-omcp@omron.com

ที่อยู่:   บริษัท ออมรอน ออโตเมชั่น จำกัด 
ชั้น 6, บล็อกบี, อาคารเซวาทาวเวอร์, แปลงที่ 19, หมู่ 18, อุทโยค วิหาร, มารูติ อินดัสเทรียล คอมเพล็กซ์, เกอร์กาออน (หรยาณา) 122008, ประเทศอินเดีย
เบอร์โทรศัพท์:  +91 124 7122700

 
เราจะยอมรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนใดๆ เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลส่วนตัวของคุณ

  
นโยบายนี้เขียนขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและอาจได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆ กรณีที่มีข้อขัดแย้งใดๆ ระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ให้ยึดฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

นโยบายนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 7/7/2020.