การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
Healthcare Asia Pacific
ทั้งหมดเพื่อการดูแลสุขภาพ
หน้าหลัก > เกี่ยวกับเรา > เทคโนโลยี

เทคโนโลยี

การรับทราบชีวสารสนเทศที่มีกรรมสิทธิ์และข้อมูลทางคลินิกจำนวนมากทำให้สามารถวัดผลได้อย่างแม่นยำถูกต้อง

ชีวสารสนเทศ แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้จากวงการแพทย์

ในการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ภารกิจที่สำคัญที่สุดของเราคือการประเมินความต้องการของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์อย่างถูกต้องและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นในรูปของอุปกรณ์ที่ใช้งานได้จริงซึ่งช่วยให้สามารถวัดผลชีวสารสนเทศได้อย่างง่ายดายและแม่นยำ ด้วยเหตุนี้เราจึงได้พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการกำหนดเกณฑ์ใหม่ๆ ในการวินิจฉัยและรักษาโรค โดยอาศัยขีดความสามารถหลักของเราในการรับทราบชีวสารสนเทศและการพัฒนาขั้นตอนวิธีต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีการปรับแต่งให้เหมาะสมโดยการทดสอบทางคลินิกร่วมกับสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ เครื่องวัดความดันโลหิตหลายรุ่นของเราที่ใช้งานอยู่ทั่วโลกนั้นผ่านมาตรฐานความถูกต้องในการวัดผลจาก ESH (European Society of Hypertension หรือสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งยุโรป ), BHS (British Hypertension Society หรือสมาคมความดันโลหิตสูงแห่งอังกฤษ) และ AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation หรือสมาคมเพื่อก้าวหน้าของอุปกรณ์การแพทย์) และยังได้รับข้อแนะนำต่างๆ จาก dabl (dabl Educational Trust) และองค์กรประเมินค่าอื่นๆ ซึ่งทำให้ออมรอนได้รับการรับรองในฐานะแบรนด์ที่น่าเชื่อถือ

ประวัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

ปี

1972


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
MC-320 professional-use electric thermometer
ข้อสังเกต
First professional-use thermometer
ปี

1973


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-1 digital blood pressure monitor (BPM)
ข้อสังเกต
First BPM
ปี

1979


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
BP-203 blood pressure monitoring system with oscillometric method
ข้อสังเกต
Japan's first use of oscillometric method
ปี

1980


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
MC-20 home-use electric thermometer
ข้อสังเกต
First home-use thermometer with digital LCD display
ปี

1985


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
BP-308 blood pressure monitoring system with ECG monitor
ข้อสังเกต
World's first patient monitor with ECG
ปี

1988


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
CBM-3000 non-invasive vital signs monitor
ข้อสังเกต
World's first patient monitor using tonometry method
ปี

1991


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-706 fuzzy logicautomatic digital BPM
ข้อสังเกต
World's first fuzzy logic-based inflation control
ปี

1992


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
MC-500 professional-use ear thermometer
ข้อสังเกต
Japan's first ear thermometer
ปี

1995


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HBF-300 body fat monitor
ข้อสังเกต
First home-use handheld fat monitor
ปี

1996


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
Tasche HJ-110 free-stylepocket pedometer
ข้อสังเกต
Accelerometer and angle detection sensors make it possible to count steps with the device in a pocket or bag, not clipped at the waist
ปี

1997


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
BP-88 blood pressure monitoring system
ข้อสังเกต
World's first timely detectionof changes in cardiovascular dynamics
ปี

1999


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
form BP-203RPE non-invasive vascular screening device
ข้อสังเกต
World's first oscillometric monitor for Simultaneous meaVelocity) and ABI (Ankle Brachial Index) to determine stiff or clogged arteries
ปี

2002


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-637IT wrist blood pressure monitor
ข้อสังเกต
Japan's first wrist BPM with advanced positioning sensor
ปี

2005


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HCG-801 portable ECG monitor
ข้อสังเกต
Easy-to-use personal ECG recorder
ปี

2005


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-9000AI blood pressure monitor with augmentation index
ข้อสังเกต
Development of central aortic blood pressure estimation technology contributes to next-generation hypertension treatment
ปี

2007


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
Active Style Pro HJA-350IT activity monitor
ข้อสังเกต
Accurate measurement of various daily activities with newly developed algorithm
ปี

2009


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-4500-SOL upper-arm blood pressure monitor
ข้อสังเกต
Japan's first solar-charging BPM
ปี

2009


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-7250IT automatic BPM, HJ-205IT pedometer, and HBF-208IT body composition monitor
ข้อสังเกต
Communications-enabled devices for use with WellnessLINK health management service
ปี

2011


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
DUALSCAN HDS-2000 visceral fat analyzer
ข้อสังเกต
World's first professional-use visceral fat analyzer using impedance analysis method, capable of safe, easy, and accurate estimation of visceral fat area
ปี

2011


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HBP-1600 Spot Check Vital Signs Monitor
ข้อสังเกต
Japan's first patient monitor with automatic transfer of blood pressure, temperature, and other vital signs into electronic health records
ปี

2012


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
Sleepmeter HSL-101 and SleepDesign Lite HSL-001
ข้อสังเกต
Sleep checkers to measure and analyze sleep state, duration, etc., to help improve quality of sleep
ปี

2012


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-7251G automatic blood pressure monitor
ข้อสังเกต
3G-enabled BPM for use with MedicalLINK high blood pressure management service
ปี

2012


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HEM-6310F automatic blood pressure monitor
ข้อสังเกต
The slimmest and lightest wrist BPM designed for quiet measurement
ปี

2012


ผลิตภัณฑ์หลักที่พัฒนาขึ้น
HBF-252F body composition monitor
ข้อสังเกต
Built-in automatic recognition function makes instant measurement possible simply by stepping on the unit