การยอมรับและการให้ความยินยอม

ออมรอนใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อให้ใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้.

ปิด
Healthcare Asia Pacific
ทั้งหมดเพื่อการดูแลสุขภาพ

การวัดอุณหภูมิ - เทอร์โมมิเตอร์วัดทางหน้าผาก

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิของ Omron

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวัดอุณหภูมิ

เลื่อนเม้าส์เพื่ออ่านเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของร่างกายคืออะไร?

อุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ในช่วง 36.5–37.5 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล (เพศ อายุ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของฉันคืออะไร?

อุณหภูมิปกติแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวันนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

การอ่านค่าอุณหูมิขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่อ่านค่าหรือไม่?

ใช่! การวัดค่าที่แม่นยำมากที่สุดคือการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก: 37.0-37.5 °Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้คืออะไร?

เป็นสัญญาณทางการแพทย์ของร่างกายที่บ่งบอกโดยอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นเกินระดับปกติ อาการไข้ไม่ถือว่ามีนัยสำคัญทางการแพทย์หากอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38°Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้เกิดจากสาเหตุใด?

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ: ส่วนใหญ่เกิดจากการโรคติดต่อ (เช่น ไข้หวัดใหญ่และปอดอัดเสบ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

ฉันจำเป็นต้องรักษาอาการไข้หรือไม่?

อาการไข้โดยตัวเองแล้วไม่ใช่อาการป่วย แต่เป็นกลไกการป้องกันตัวเอง

อย่างไรก็ดี หากอุณหภูมิสูงเกิน 39.4 °C อาจต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่า ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้อีกต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

การวัดอุณหภูมิ - เทอร์โมมิเตอร์วัดทางหู

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิของ Omron

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวัดอุณหภูมิ

เลื่อนเม้าส์เพื่ออ่านเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของร่างกายคืออะไร?

อุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ในช่วง 36.5–37.5 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล (เพศ อายุ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของฉันคืออะไร?

อุณหภูมิปกติแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวันนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

การอ่านค่าอุณหูมิขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่อ่านค่าหรือไม่?

ใช่! การวัดค่าที่แม่นยำมากที่สุดคือการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก: 37.0-37.5 °Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้คืออะไร?

เป็นสัญญาณทางการแพทย์ของร่างกายที่บ่งบอกโดยอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นเกินระดับปกติ อาการไข้ไม่ถือว่ามีนัยสำคัญทางการแพทย์หากอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38°Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้เกิดจากสาเหตุใด?

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ: ส่วนใหญ่เกิดจากการโรคติดต่อ (เช่น ไข้หวัดใหญ่และปอดอัดเสบ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

ฉันจำเป็นต้องรักษาอาการไข้หรือไม่?

อาการไข้โดยตัวเองแล้วไม่ใช่อาการป่วย แต่เป็นกลไกการป้องกันตัวเอง

อย่างไรก็ดี หากอุณหภูมิสูงเกิน 39.4 °C อาจต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่า ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้อีกต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

การวัดอุณหภูมิ - เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่ง

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องวัดอุณหภูมิของ Omron

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องวัดอุณหภูมิด้วยวิธีที่มีความ่าเชื่อถือมากที่สุด!

ออมรอนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นในการวัดอุณหภูมิซึ่งใช้ที่บ้านและในโรงพยาบาล ผู้บริโภคเลือกเทอร์โมมิเตอร์ออมรอนเพราะความแม่นยำที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ใช้งานง่าย และสะดวก

คลิก ที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดของเครื่องวัดอุณหภูมิ!

รู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ การวัดอุณหภูมิ

เลื่อนเม้าส์เพื่ออ่านเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของร่างกายคืออะไร?

อุณหภูมิปกติของร่างกายอยู่ในช่วง 36.5–37.5 องศาเซลเซียสโดยเฉลี่ย แม้ว่าอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล (เพศ อายุ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อุณหภูมิปกติของฉันคืออะไร?

อุณหภูมิปกติแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาในวันนั้นดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

การอ่านค่าอุณหูมิขึ้นอยู่กับส่วนของร่างกายที่อ่านค่าหรือไม่?

ใช่! การวัดค่าที่แม่นยำมากที่สุดคือการวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก: 37.0-37.5 °Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้คืออะไร?

เป็นสัญญาณทางการแพทย์ของร่างกายที่บ่งบอกโดยอุณหภูมิร่างกายที่สูงขึ้นเกินระดับปกติ อาการไข้ไม่ถือว่ามีนัยสำคัญทางการแพทย์หากอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 38°Cดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

อาการไข้เกิดจากสาเหตุใด?

อาจเกิดจากหลายสาเหตุ: ส่วนใหญ่เกิดจากการโรคติดต่อ (เช่น ไข้หวัดใหญ่และปอดอัดเสบ)ดูรายละเอียดเพิ่มเติม!

ฉันจำเป็นต้องรักษาอาการไข้หรือไม่?

อาการไข้โดยตัวเองแล้วไม่ใช่อาการป่วย แต่เป็นกลไกการป้องกันตัวเอง

อย่างไรก็ดี หากอุณหภูมิสูงเกิน 39.4 °C อาจต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อลดอุณหภูมิ ซึ่งหมายความว่า ร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในได้อีกต่อไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม!