Xác nhận và lời cảm ơn

Omron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách Cookie và Bảo mật.

Đóng
Healthcare Asia Pacific

Nhiệt kế điện tử OMRON - Thương hiệu chính hãng Nhật Bản.

Find out more about Omron's thermometers

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Biết thêm về Đo nhiệt độ

Di Chuột qua để đọc thêm!

Nhiệt độ cơ thể bình thường là thế nào ?

Nhiệt độ cơ thể bình thường nằm trong khoảng trung bình từ 36,5 - 37,5°C, mặc dù nó thay đổi phần nào giữa các cá nhân (tùy theo giới tính, tuổi tác).

Tìm hiểu thêm!

Sốt là gì?

Đó là một dấu hiệu sức khỏe đặc trưng bởi nhiệt độ cơ thể tăng lên trên mức bình thường. Sốt không được coi là có ý nghĩa về mặt y tế cho đến khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 38°C.

Tìm hiểu thêm!

Nhiệt độ bình thường của tôi là bao nhiêu?

Nhiệt độ bình thường thay đổi theo từng cá nhân & cũng thay đổi tùy theo thời gian trong ngày.

Tìm hiểu thêm!

Kết quả nhiệt độ đo được có phụ thuộc vào vị trí đo trên cơ thể không?

Có! Các kết quả đo tối ưu chính xác nhất xuất phát từ phép đo ở hậu môn: 37,0 - 37,5°C.

Tìm hiểu thêm!

Nguyên nhân gây sốt?

Nó có thể được gây ra bởi một số lý do: trong hầu hết các trường hợp do các bệnh truyền nhiễm (như cúm & viêm phổi).

Tìm hiểu thêm!

Tôi có phải điều trị sốt không?

Sốt không phải là một căn bệnh mà là một cơ chế phòng vệ.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng trên 39,4°C, cần thực hiện một số biện pháp để giảm sốt. Nó có nghĩa là cơ thể không còn có thể kiểm soát nhiệt độ bên trong của nó.

Tìm hiểu thêm!

Nhiệt kế điện tử OMRON - Thương hiệu chính hãng Nhật Bản.

Find out more about Omron's thermometers

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Biết thêm về Đo nhiệt độ

Di Chuột qua để đọc thêm!

Nhiệt độ cơ thể bình thường là thế nào ?

Nhiệt độ cơ thể bình thường nằm trong khoảng trung bình từ 36,5 - 37,5°C, mặc dù nó thay đổi phần nào giữa các cá nhân (tùy theo giới tính, tuổi tác).

Tìm hiểu thêm!

Sốt là gì?

Đó là một dấu hiệu sức khỏe đặc trưng bởi nhiệt độ cơ thể tăng lên trên mức bình thường. Sốt không được coi là có ý nghĩa về mặt y tế cho đến khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 38°C.

Tìm hiểu thêm!

Nhiệt độ bình thường của tôi là bao nhiêu?

Nhiệt độ bình thường thay đổi theo từng cá nhân & cũng thay đổi tùy theo thời gian trong ngày.

Tìm hiểu thêm!

Kết quả nhiệt độ đo được có phụ thuộc vào vị trí đo trên cơ thể không?

Có! Các kết quả đo tối ưu chính xác nhất xuất phát từ phép đo ở hậu môn: 37,0 - 37,5°C.

Tìm hiểu thêm!

Nguyên nhân gây sốt?

Nó có thể được gây ra bởi một số lý do: trong hầu hết các trường hợp do các bệnh truyền nhiễm (như cúm & viêm phổi).

Tìm hiểu thêm!

Tôi có phải điều trị sốt không?

Sốt không phải là một căn bệnh mà là một cơ chế phòng vệ.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng trên 39,4°C, cần thực hiện một số biện pháp để giảm sốt. Nó có nghĩa là cơ thể không còn có thể kiểm soát nhiệt độ bên trong của nó.

Tìm hiểu thêm!

Nhiệt kế điện tử OMRON - Thương hiệu chính hãng Nhật Bản.

Find out more about Omron's thermometers

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Điều quan trọng là có được giá trị đo nhiệt độ với độ tin cậy cao nhất!

Nhiệt kế Omron dùng để đo nhiệt độ, được sử dụng tại nhà và bệnh viện. Mọi người chọn nhiệt kế Omron vì độ chính xác, độ bền, dễ sử dụng và thoải mái đã được chứng minh.

Nhấn vào đây để tìm hiểu thêm về đo nhiệt độ!

Biết thêm về Đo nhiệt độ

Di Chuột qua để đọc thêm!

Nhiệt độ cơ thể bình thường là thế nào ?

Nhiệt độ cơ thể bình thường nằm trong khoảng trung bình từ 36,5 - 37,5°C, mặc dù nó thay đổi phần nào giữa các cá nhân (tùy theo giới tính, tuổi tác).

Tìm hiểu thêm!

Sốt là gì?

Đó là một dấu hiệu sức khỏe đặc trưng bởi nhiệt độ cơ thể tăng lên trên mức bình thường. Sốt không được coi là có ý nghĩa về mặt y tế cho đến khi nhiệt độ cơ thể cao hơn 38°C.

Tìm hiểu thêm!

Nhiệt độ bình thường của tôi là bao nhiêu?

Nhiệt độ bình thường thay đổi theo từng cá nhân & cũng thay đổi tùy theo thời gian trong ngày.

Tìm hiểu thêm!

Kết quả nhiệt độ đo được có phụ thuộc vào vị trí đo trên cơ thể không?

Có! Các kết quả đo tối ưu chính xác nhất xuất phát từ phép đo ở hậu môn: 37,0 - 37,5°C.

Tìm hiểu thêm!

Nguyên nhân gây sốt?

Nó có thể được gây ra bởi một số lý do: trong hầu hết các trường hợp do các bệnh truyền nhiễm (như cúm & viêm phổi).

Tìm hiểu thêm!

Tôi có phải điều trị sốt không?

Sốt không phải là một căn bệnh mà là một cơ chế phòng vệ.

Tuy nhiên, nếu nhiệt độ tăng trên 39,4°C, cần thực hiện một số biện pháp để giảm sốt. Nó có nghĩa là cơ thể không còn có thể kiểm soát nhiệt độ bên trong của nó.

Tìm hiểu thêm!