Xác nhận và lời cảm ơn

Omron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách Cookie và Bảo mật.

Đóng
Trang chủ > Điều khoản sử dụng Website

Điều khoản sử dụng Website

Truy cập trang web

Omron Healthcare Singapore Pte Ltd và các công ty liên kết trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương ngoại trừ Đông Á ("chúng tôi" hoặc "Omron") muốn thông báo cho quý vị tài liệu này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) về các điều khoản sử dụng quý vị có thể sử dụng các trang web Omron ("Trang web"), cho dù là khách hoặc người dùng đã đăng ký. "quý vị" có nghĩa là bất kỳ người nào sử dụng trang web. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản sử dụng này trước khi quý vị bắt đầu sử dụng Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web, quý vị cho biết rằng quý vị chấp nhận các điều khoản sử dụng này và quý vị đồng ý tuân theo chúng. Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản sử dụng này, vui lòng không sử dụng Trang web.

Truy cập vào Trang web được cho phép trên cơ sở tạm thời và chúng tôi có quyền rút hoặc sửa đổi dịch vụ chúng tôi cung cấp trên Trang web mà không cần thông báo trước (xem bên dưới). Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu vì bất kỳ lý do nào mà Trang web không có sẵn bất cứ lúc nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể hạn chế quyền truy cập vào một số phần của Trang web, toàn bộ Trang web hoặc cho người dùng đã đăng ký với chúng tôi.

Nếu quý vị chọn hoặc được cung cấp mã nhận dạng người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ thông tin nào khác như một phần của quy trình bảo mật của chúng tôi, quý vị phải coi thông tin đó là bí mật và quý vị không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền vô hiệu hóa bất kỳ mã nhận dạng hoặc mật khẩu người dùng nào, cho dù do quý vị chọn hay do chúng tôi cấp, bất cứ lúc nào, nếu theo ý kiến ​​của chúng tôi, quý vị đã không tuân thủ bất kỳ quy định nào trong các điều khoản sử dụng này.

Quyền sở hữu trí tuệ

Chúng tôi là chủ sở hữu hoặc người được cấp phép của tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong Trang web và trong tài liệu được công bố trên đó. Những tác phẩm được bảo vệ bởi luật bản quyền và hiệp ước quốc tế trên toàn thế giới. Tất cả các quyền đó được bảo lưu.

quý vị không được sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu trên Trang web cho mục đích thương mại mà không có giấy phép để làm như vậy từ chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

quý vị có thể in ra một bản sao và có thể tải xuống các trích đoạn của bất kỳ trang nào từ Trang web để tham khảo cá nhân của quý vị và quý vị có thể thu hút sự chú ý của những người khác trong tổ chức của mình vào tài liệu được đăng trên Trang web.

quý vị không được sửa đổi giấy hoặc bản sao kỹ thuật số của bất kỳ tài liệu nào quý vị đã in hoặc tải xuống dưới bất kỳ hình thức nào và quý vị không được sử dụng bất kỳ hình ảnh minh họa, hình ảnh, video hoặc âm thanh hoặc bất kỳ đồ họa riêng biệt với bất kỳ văn bản đi kèm.

Tình trạng của chúng tôi (và của bất kỳ người đóng góp được xác định nào) với tư cách là tác giả của tài liệu trên Trang web phải luôn được ghi nhận.

Căn cứ vào thông tin được đăng

Các tài liệu được xuất bản trên trang web này không nhằm mục đích đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở lời khuyên y tế, hoặc cho mục đích chẩn đoán nên dựa vào sự phụ thuộc nào. Do đó, chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm và trách nhiệm phát sinh từ bất kỳ việc lấy những tư liệu này làm căn cứ

Omron không phải là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế và không cung cấp tư vấn y tế. Trang web này không có ý định dựa vào điều trị y tế hoặc lời khuyên của nhà cung cấp dịch vụ y tế được đào tạo.

Trang web thay đổi thường xuyên

Chúng tôi mong muốn cập nhật trang web thường xuyên và có thể thay đổi nội dung bất cứ lúc nào. Nếu có nhu cầu, chúng tôi có thể tạm ngừng quyền truy cập vào Trang web hoặc đóng nó vô thời hạn. Bất kỳ tài liệu nào trên Trang web có thể bị lỗi thời tại bất kỳ thời điểm nào và chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật tài liệu đó.

Trách nhiệm của chúng tôi

Tài liệu hiển thị trên Trang web được cung cấp mà không có bất kỳ sự đảm bảo, điều kiện hoặc bảo hành nào về tính chính xác của nó. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, chúng tôi, các thành viên khác trong nhóm các công ty và bên thứ ba của chúng tôi kết nối với chúng tôi theo đây rõ ràng loại trừ:

 • Tất cả các điều kiện, bảo hành và các điều khoản khác có thể được ngụ ý.
 • Bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp hoặc do hậu quả nào gây ra bởi bất kỳ người dùng nào liên quan đến Trang web hoặc liên quan đến việc sử dụng, không thể sử dụng hoặc kết quả của việc sử dụng Trang web, mọi trang web được liên kết với nó và bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó, bao gồm, nhưng không giới hạn ở:
 • hao hụt thu nhập hoặc doanh thu;
 • Hao hụt thu nhập và doanh thu;
 • Hao hụt lợi nhuận hoặc hợp đồng;
 • Hao hụt khoản tiết kiệm dự kiến;
 • Mất dữ liệu;
 • Mất lợi thế thương mại;
 • lãng phí quản lý hoặc thời gian văn phòng;
 • thương tích hoặc tử vong cho dù gây ra bởi sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), vi phạm hợp đồng hoặc bằng cách khác, ngay cả khi có thể thấy trước.

Điều này không ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp lý của chúng tôi không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo luật hiện hành.

Bồi thường

quý vị đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Omron không phải chịu mọi trách nhiệm, thất thoát, khiếu nại và chi phí, bao gồm phí luật sư và chi phí hợp lý, liên quan đến việc quý vị vi phạm các điều khoản sử dụng này hoặc việc sử dụng Trang web của quý vị.

Thông tin về quý vị và những lần truy cập vào trang web

Chúng tôi xử lý thông tin về quý vị theo chính sách quyền riêng tư và cookie của chúng tôi. Bằng cách sử dụng Trang web, quý vị đồng ý với quy trình xử lý này và đảm bảo rằng tất cả dữ liệu do quý vị cung cấp là chính xác.

Phản hồi

Bất kỳ dữ liệu, nhận xét hoặc tài liệu nào quý vị đã đăng hoặc gửi qua Trang web, bao gồm dữ liệu phản hồi, như câu hỏi, nhận xét, đề xuất hoặc tương tự ("Phản hồi"), sẽ được coi là không bí mật và không độc quyền. Omron sẽ không có nghĩa vụ dưới bất kỳ hình thức nào đối với Phản hồi đó và được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ, triển lãm, hiển thị, chuyển đổi, tạo tác phẩm phái sinh và phân phối Phản hồi cho người khác mà không giới hạn.

Hơn nữa, Omron sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong Phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn trong việc phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm kết hợp với Phản hồi đó. quý vị bị cấm đăng hoặc truyền đến hoặc từ Trang web bất kỳ Phản hồi nào:

 • đó là đe dọa, phỉ báng, tục tĩu, không đứng đắn, có chủ đích, xúc phạm, khiêu dâm, lạm dụng, có thể kích động hận thù chủng tộc, phân biệt đối xử, đe dọa, gây tai tiếng, viêm, báng bổ, vi phạm quyền riêng tư, vi phạm quyền riêng tư hoặc vi phạm. ;
 • mà quý vị chưa có được tất cả các giấy phép và / hoặc phê duyệt cần thiết; hoặc là
 • trong đó cấu thành hoặc khuyến khích các hành vi sẽ bị coi là phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc trái với luật pháp hoặc vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào khác trên thế giới.

Virus, hack và các hành vi phạm tội khác

quý vị không được sử dụng sai trang web bằng cách cố ý đưa vi rút, trojan, sâu, bom logic hoặc tài liệu khác độc hại hoặc gây hại về mặt công nghệ. quý vị không được phép truy cập trái phép vào Trang web, máy chủ lưu trữ Trang web hoặc bất kỳ máy chủ, máy tính hoặc cơ sở dữ liệu nào được kết nối với Trang web. quý vị không được tấn công Trang web bằng, bao gồm, nhưng không giới hạn cuộc tấn công từ chối dịch vụ hoặc tấn công từ chối dịch vụ phân tán.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán, vi rút hoặc tài liệu gây hại công nghệ khác có thể lây nhiễm cho thiết bị máy tính, chương trình máy tính, dữ liệu hoặc tài liệu độc quyền khác của quý vị do quý vị sử dụng Trang web hoặc để quý vị tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng trên đó hoặc trên bất kỳ trang web nào được liên kết với nó.

Liên kết đến trang web

quý vị có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, miễn phải thực hiện một cách công bằng và hợp pháp và không làm tổn hại danh tiếng của chúng tôi hoặc lợi dụng nó, nhưng quý vị không được thiết lập một liên kết theo cách để đề xuất bất kỳ hình thức liên kết nào , phê duyệt hoặc chứng thực về phía chúng tôi khi không tồn tại.

quý vị không được thiết lập liên kết từ bất kỳ trang web nào không thuộc sở hữu của quý vị.

Trang web không được đóng khung trên bất kỳ trang web nào khác, quý vị cũng không thể tạo liên kết đến bất kỳ phần nào của Trang web ngoài trang chủ. Chúng tôi có quyền rút lại sự cho phép liên kết mà không cần thông báo trước.

Nếu quý vị muốn sử dụng bất kỳ tài liệu nào trên Trang web ngoài mục đích nêu trên, vui lòng giải quyết yêu cầu của quý vị tới ohs_feedback@ap.omron.com.

Liên kết từ trang web

Trường hợp Trang web chứa các liên kết đến các trang web và tài nguyên khác do bên thứ ba cung cấp, các liên kết này chỉ được cung cấp cho thông tin của quý vị. Chúng tôi không kiểm soát nội dung của các trang web hoặc nguồn tài liệu đó và không chịu trách nhiệm cho chúng hoặc cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể phát sinh từ việc quý vị sử dụng.

Thay đổi điều khoản sử dụng của chúng tôi

Chúng tôi có thể sửa đổi các điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào bằng cách sửa đổi trang này. Thỉnh thoảng quý vị cần kiểm tra trang này để thông báo về bất kỳ thay đổi nào chúng tôi đã thực hiện. Một số quy định có trong các điều khoản sử dụng này cũng có thể được thay thế bởi các điều khoản hoặc thông báo được công bố ở nơi khác trên Trang web.

Thi hành, diễn giải, v.v.

Các điều khoản này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Singapore có liên quan, không liên quan đến xung đột của các nguyên tắc pháp luật và, đối với bất kỳ hành động hoặc tranh chấp nào, sự đồng ý không thể hủy bỏ được cả hai bên trao cho quyền tài phán và địa điểm độc quyền tại các tòa án ở Singapore. Việc sử dụng trang web này là trái phép trong bất kỳ khu vực tài phán nào không có hiệu lực đối với tất cả các điều khoản của các điều khoản và điều kiện này, bao gồm cả quy định của đoạn này. Mặc dù bản án đã nói ở trên, các điều khoản này sẽ có thể bị nghiêm trọng và được hiểu theo mức độ có thể thi hành của họ theo ý định chung của các bên nếu tòa án có thẩm quyền không thể chấp nhận được.

Liên hệ

Nếu quý vị có bất kỳ lo ngại nào về tài liệu xuất hiện trên Trang web hoặc nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét và yêu cầu nào liên quan đến các điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tới: ohs_feedback@ap.omron.com hoặc qua thư thông thường tới : Omron Healthcare Singapore Pte Ltd, Phòng Tiếp thị và Truyền thông, 438A Đường Alexandra # 05-05 / 08 Alexandra Technopark Singapore 119967

Cảm ơn quý vị đã ghé thăm website của chúng tôi.