0 Blood Pressure Monitor Trình chọn

Xác nhận và lời cảm ơn

Omron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách Cookie và Bảo mật.

Đóng

Lựa chọn Máy đo huyết áp

Quay lại trang sản phẩm
Bước 1 Bước 2 Bước 3 Bước 4

Bạn muốn dùng máy đo huyết áp bắp tay hay cổ tay?


Bắp tay

Cổ tay
Tiếp theo

Bạn có muốn xem và quản lý kết quả đo trên điện thoại thông minh của bạn?


Không

Đúng
Trở lại
Tiếp theo

Lựa chọn của bạn ...

 
Smart Elite+ HEM-7600T
(100 bộ nhớ)
Công nghệ Intellisense
Vòng bít Intelli Wrap
Chỉ thị màu huyết áp
Hướng dẫn quấn vòng bít
Đèn hướng dẫn quấn vòng bít
Kết quả trung bình 3 lần đo gần nhất
Phát hiện cử động cơ thể
Phát hiện nhịp tim không đều
Chỉ thị mức huyết áp
Chỉ thị báo tăng huyết áp
Chỉ thị báo tăng huyết áp buổi sáng
Nhịp
Bộ nhớ 100
Ngày giờ
(Hiển thị trong ứng dụng Omron Connect)
Vòng bít
Phạm vi rộng
Vòng bít tạo khuôn sẵn (17-36cm): HEM-FM31
Phạm vi rộng
Vòng bít mềm (22-42cm): HEM-RML31
Vòng bít mềm cỡ L
(32-42cm): HEM-CL24

(Vòng bít đi kèm cùng máy)
Vòng bít mềm cỡ trung bình (M)
(22-32cm): HEM-CR24
Vòng bít mềm cỡ nhỏ (S)
(17-22cm): HEM-CS24

Bạn cần trợ giúp gì để có tư thế đo đúng?


Hướng dẫn định vị

Không có hướng dẫn định vị
Trở lại
Tiếp theo

Lựa chọn của bạn ...

không có sản phẩm tìm thấy

Lựa chọn của bạn ...

không có sản phẩm tìm thấy

Vòng bít thông thường hoặc vòng bít tạo khuôn sẵn Vòng bít Intelli Wrap?


Vòng bít

Vòng bít Intelli Wrap
Trở lại
Tiếp theo

Lựa chọn của bạn ...

không có sản phẩm tìm thấy

Tính năng một lần chạm hoặc thêm tính năng?


Một lần chạm đơn giản

Đã thêm tính năng
Trở lại
Tiếp theo

Lựa chọn của bạn ...

 
HEM-7121
Tiêu chuẩn

(30 bộ nhớ)

HEM-7120
Căn bản

(kết quả đo cuối)
Công nghệ Intellisense
Vòng bít Intelli Wrap
Chỉ thị màu huyết áp
Hướng dẫn quấn vòng bít
Đèn hướng dẫn quấn vòng bít
Kết quả trung bình 3 lần đo gần nhất
Phát hiện cử động cơ thể
Phát hiện nhịp tim không đều
Chỉ thị mức huyết áp
Chỉ thị báo tăng huyết áp
Chỉ thị báo tăng huyết áp buổi sáng
Nhịp
Bộ nhớ 30 Kết quả đo cuối
Ngày giờ
Vòng bít
Phạm vi rộng
Vòng bít tạo khuôn sẵn (17-36cm): HEM-FM31
Phạm vi rộng
Vòng bít mềm (22-42cm): HEM-RML31
không bắt buộc không bắt buộc
Vòng bít mềm cỡ L
(32-42cm): HEM-CL24
không bắt buộc không bắt buộc
Vòng bít mềm cỡ trung bình (M)
(22-32cm): HEM-CR24
Vòng bít mềm cỡ nhỏ (S)
(17-22cm): HEM-CS24
không bắt buộc không bắt buộc

Lựa chọn của bạn ...

không có sản phẩm tìm thấy
;