Xác nhận và lời cảm ơn

Omron sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web này. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với Chính sách Cookie và Bảo mật.

Đóng

Trang chủ > Chăm sóc tại nhà > Quản lý cân nặng > Máy đo thành phần cơ thể > HBF-224
HBF-224

Máy đo thành phần cơ thể BodySCAN™ HBF-224

Được thiết kế trực quan để giúp theo dõi sức khỏe dễ dàng và thuận tiện. Máy đo thành phần cơ thể Omron HBF-224 phản ánh thành phần cơ thể của bạn về cơ thể và mỡ nội tạng, cơ xương và nhiều hơn nữa chỉ trong vài giây. Được thiết kế cho gia đình, đi kèm với chế độ nhiều người dùng và nhận ra người dùng sau khi người ấy bước lên máy.

2.180.000 VND*

* Giá bán lẻ đề xuất đã bao gồm thuế.
Địa điểm Mua hàng

Video

Đặc tính kỹ thuật

body-weight.jpg
Trọng lượng cơ thể
BMI.jpg
Chỉ số khối cơ thể (BMI)
muscle.jpg
Cơ xương
bidy-fat.jpg
Mỡ cơ thể
Visceral-Fat.jpg
Mỡ nội tạng
Resting-Metabolism.jpg
Chuyển hóa khi nghỉ
userMemory.jpg
Bộ nhớ 4 người dùng với tính năng tự động nhận dạng cho người dùng
body-Age.jpg
Tuổi cơ thể
Thuật toán cho trẻ em
Khoảng cách trọng lượng giữa các kết quả đo trước và hiện tại để theo dõi tiến trình của bạn

Tính năng sản phẩm

bodyWeight.jpg
Trọng lượng cơ thể
BMI.jpg
Chỉ số khối cơ thể (BMI)
skeletalMuscle.jpg
Cơ xương
bodyFat.jpg
Mỡ cơ thể
visceralFat.jpg
Mỡ nội tạng

Độ tuổi từ 18 đến 80 tuổi

restingMetabolism.jpg
Chuyển hóa khi nghỉ
userMemory.jpg
Bộ nhớ 4 người dùng với tính năng tự động nhận dạng cho người dùng

Bạn chỉ nhập dữ liệu cá nhân lần đầu tiên; sau đó màn hình sẽ nhận ra người dùng khi bạn bước lên nó.

BodyAge.jpg
Tuổi cơ thể

Được tính bằng cách sử dụng trọng lượng và tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể của bạn để đánh giá xem tuổi cơ thể của bạn cao hơn / dưới mức trung bình so với tuổi thực tế của bạn

Thuật toán cho trẻ em

Sử dụng một thuật toán đặc biệt cho trẻ em từ sáu tuổi, giúp đảm bảo độ chính xác của giá trị đo của con bạn

Khoảng cách trọng lượng giữa các kết quả đo trước và hiện tại để theo dõi tiến trình của bạn

Đánh giá khách hàng

OMRON Connect | Sync your Health Data
Get Connected | Omron Healthcare
Access Health Data Anytime | OMRON connect App
Track Health Progress | OMRON connect App

Xem danh sách các thiết bị thông minh được hỗ trợ trước khi mua

 

K?t n?i don gi?n

Quá trình thi?t l?p d? dàng d? truy?n d? li?u t? d?ng.

 

Truy c?p b?t c? lúc nào

Ho?t d?ng m?i nh?t và l?ch s? cá nhân c?a b?n luôn trong t?m tay v?i d? li?u s?c kh?e c?a b?n du?c luu tr? an toàn trên di?n tho?i thông minh c?a b?n.

 

 K?t qu? rõ ràng và chi ti?t

Xu hu?ng t?i ch? và theo dõi s?c kh?e c?a b?n theo th?i gian.

 

B?ng di?u khi?n tr?c quan

Xem các phép do g?n dây trên b?ng di?u khi?n và nh?n du?c l?i nh?c tr?c quan d? do thu?ng xuyên.

 

Theo dõi s?c kh?e c?a b?n

Xem s?c kh?e c?a b?n dã thay d?i theo th?i gian nhu th? nào v?i các bi?u d? và d? th? rõ ràng.

 
Home | OMRON connect App
 

Màu sáng c?a màn hình trên trang ch?: nh?c nh? ngu?i dùng do thu?ng xuyên

 
Just Sync | OMRON connect App
3 Days from Last Sync| OMRON connect App
1 Week from Last Sync | OMRON connect App
 

Ð?nh d?ng bi?u d? chính xác t?i th?i di?m in và có th? thay d?i khi nâng c?p ?ng d?ng

Phụ kiện tùy chọn

Vòng bít Intelliwrap
Điểm nổi bật của sản phẩm
Afib là gì?
Sử dụng như thế nào?

TENS là gì?
Sử dụng như thế nào?

Hỗ trợ